Nieuws

Testen Smartroof Zonnepannen

De Smartroof zonnepannen worden onder zeer zware omstandigheden getest. De Cerasolpan alsook de Mini module werden onderworpen aan de waterdichtheidsproef alsook windproef. Met een windsnelheid van 50 Km/h simultaan met een beregening van 1.400 liter water per uur, moeten de zonnepannen onderling maar ook de aansluiting met de keramische pannen rondom perfect water- en winddicht zijn en dit bij een dakhelling van 45 ° maar ook bij 15 °. De zonnepannen en de mini module doorstonden deze proef zonder probleem!